Natuur & klimaat

Cartier for nature

Cartier for Nature. Veel mensen weten het misschien nog niet, maar Cartier is een van de weinige merken die zo voor de volle 100% prioriteit geeft aan het beschermen van de natuur en de biodiversiteit om zo te werken aan een een gezondere toekomst. Tijdens een intieme lezing in Restauant de Kas deelden Cyrille Vigneron (President and CEO Cartier), Valérie Ahner-Boudier (Managing Director Cartier Benelux & Nordics) en Pascale de la Frégonnière (Strategic Advisor to the Board of Cartier Philanthropy and Cartier for Nature) hun visie op het klimaatprobleem, vertelden zij over de projecten van Cartier for Nature en meer. Wij delen de belangrijkste prio’s waar Cartier for Nature zich voor inzet!

Het fonds Cartier for Nature werd in 2020 in Genève opgericht om de verplichtingen van Cartier op het gebied van milieubescherming te versterken. De aanpak van Cartier for Nature is gebaseerd op wetenschappelijke gegevens en wordt gedreven door de effectieve impact van zijn acties. Het heeft een duidelijke missie om de biodiversiteit en gezonde ecosystemen in stand te houden. Het fonds versterkt de jarenlange inzet van Cartier voor sociale en milieu-initiatieven, die worden geleid door de Fondation Cartier pour l’art contemporain, het Cartier Women’s Initiative en Cartier Philanthropy. 

Aanleiding voor de oprichting van Cartier for Nature

De bescherming van het milieu en de biodiversiteit is een prioriteit voor het Huis. Cartier zet zich in om hun impact op het milieu te verminderen. Het bedrijf is nu koolstofneutraal en wil over een paar jaar een negatieve koolstofvoetafdruk hebben. Daarom heeft Cartier enkele zeer ambitieuze doelen gesteld in het kader van het Science-Based Targets Initiative, gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het aanpakken van de klimaatverandering: 

  • Verlaging van de directe en indirecte CO2-uitstoot met 46% in 2030 ten opzichte van 2019.
  • Het gebruik van hernieuwbare energie verhogen van 48% in 2019 tot 100% in 2021. Daarnaast is 90% van het goud dat Cartier gebruikt gerecycled of afkomstig uit duurzame mijnen. Het doel is om dat te verhogen naar 100%. Het beleid van het Maison om plastic te verminderen is er in de eerste plaats op gericht om 125 ton plastic uit verpakkingen en alle plastic voor eenmalig gebruik te verwijderen. 

Hoe werkt Cartier for Nature?

Cartier for Nature werkt samen met non-profitorganisaties en geeft hun financiële steun. Deze organisaties moeten gespecialiseerd zijn in hun domein en over een systeem beschikken om de prestaties van hun tussenkomst te evalueren en hun impact te meten. Cartier for Nature doet geen oproepen voor projecten, maar benadert deze organisaties naar eigen goedkeuring. Net als Cartier Philanthropy brengt het fonds over zijn activiteiten verslag uit aan de Zwitserse federale raad van toezicht voor stichtingen.

Aandachtsgebieden van Cartier for Nature

Cartier for Nature pleit voor het principe van op de natuur gebaseerde oplossingen, acties die helpen bij het duurzaam beschermen, beheren en herstellen van ecosystemen voor het welzijn van iedereen en het behoud van de biodiversiteit.

Cartier for Nature werkt op vier hoofdgebieden:

  • Het beschermen van bossen, omdat deze van vitaal belang zijn voor het behoud van biodiversiteit en het beschermen van bedreigde diersoorten
  • Het herstellen van ecosystemen die zijn aangetast door vervuiling, overmatig gebruik en natuurrampen 
  • Het ontwikkelen van slimme oplossingen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en koolstofemissies te verminderen
  • Reageren op milieurampen 

Projecten die Cartier for Nature momenteel steunt

  • Cartier for Nature steunt de Yanomami in Brazilië bij hun inspanningen om initiatieven voor bescherming en herbebossing op hun land in het Amazonewoud te bevorderen.
  • Cartier for Nature steunt de Peace Parks Foundation om luipaarden te beschermen in oostelijk en zuidelijk Afrika, waar hun aantal door stroperij afneemt.
  • Cartier for Nature heeft in Oost-Zambia samengewerkt met Comaco om de wilde dieren en het milieu te beschermen. Deze organisatie is erin geslaagd de stropers ervan te overtuigen over te schakelen op landbouw.
  • In Australië steunde Cartier in 2019 lokale organisaties om de verwoestende bosbranden te bestrijden. Cartier for Nature werkt nu samen met The Nature Conservancy in het noorden van Australië om een koolstofcompensatiemarktplaats op te zetten met inheemse gemeenschappen. Zij verminderen de broeikasgassen die door bosbranden worden geproduceerd.